Vækst

Virksomhedsvækst – Sådan udvikler du en vækststrategi for virksomheden

Vækst

Vækst kan være af en anden karakter afhængigt af ambitionsniveauet for indehaveren og ledelsen og ønsker for fremtiden. Ved at analysere virksomheden og definere ejerens behov afklares virksomhedens vækstmål.

 

 

Hvad er vækst?

Vækst er en stigning i en mængde over tid. I en virksomhed kan det være maximering af profit, øget omsætning og/eller optimering af likviditet. Hvad end målet, er det vigtigt at få defineret og arbejde konstruktivt mod målet.

Dyrebare ressourcer

Uden et mål og en plan om styring mod dette mål, kan en virksomhed arbejde imod vækst, og dyrebare ressourcer kan være bundet i virksomhedens fundamentale byggeklodser.

Vækstmål

Vækstmål er individuelt for den enkelte virksomhed og bør tage udgangspunkt i virksomhedens ressourcer og omverden.

Hvorfor få hjælp til Vækst?

Vækst behøver ikke betyde at virksomheden bliver større, men kan også være at få mere ud af det den allerede har, ved at ændre nogle af processerne.

Eksperterne

Der findes formentlig ikke en bedre ekspert end indehaveren og medarbejderne, og det er selvfølgelig her sparringen skal tage sit udgangspunkt.

Mulighederne

Det kan dog ofte være svært at se mulighederne inde fra virksomheden, og derfor er det en god taktik at lade udefrakommende analysere virksomheden. Vi vil se på din virksomhed med friske øjne og vil tilbyde muligheder for at vækste ifølge dine mål.

Værktøjer

De medarbejdere der varetager den daglige drift kender sikkert allerede din virksomheds styrker og svagheder, men de har formegentligt ikke forbundet dette med den data mængde, der ligger gemt i den løbende bogføring. Vi arbejder med disse data vha. vores værktøjer og kan hjælpe jer med at definere vækstmål, samt møde dem.